تهران، بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی، خيابان سردار جنگل شمالی، خیابان پنج تن غربی، پلاک ۴۴
MOGEC

عملیات پاپینگ واحد 160و محدوده فلر

احجام انجام شده به شرح ذیل می باشند:

لوله کشی روزمینی

65.000 اینچ قطر

ساپورت

750.000 تن

رنگ

200.000 مترمربع

رادیو گرافی

105.000 اینچ قطر

تنش زدایی

49.000 اینچ قطر

رفع پانچ و تست

1.544.000 اینچ قطر

Don`t copy text!