تهران، بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی، خيابان سردار جنگل شمالی، خیابان پنج تن غربی، پلاک ۴۴
Search
Generic filters
Exact matches only

طرح انتقال آب از سد ماملو به صنایع پایین دست | در حال اجرا

شرکت مهندسی و توسعه نفت و گاز محمدیان به پشـتوانه سالها تجربه در زمینه اجراي خطوط انتقال آب و با تکیه بر دانش فنی و توان اجرایـی خویش و همچنین با توجه به امکان تولید لولههاي مورد نیاز پــروژه در صـنایع تولیدي لوله و پوشـش محمدیان اقدام به انجام عملیات اجرایی خط انتقال آب از سـد ماملو به نیروگاه دماوند و صـنایع پایین دسـت به منظور انتقال سـالیانه 7،000،000مترمکعب آب از طریق لولههاي سـایز 500الی 600میلیمتر نموده است.

احجام عملیاتی این پروژه به شرح ذیل می باشند:

خاکبرداری75.000 مترمکعب
مسیرسازی و لوله گذاری24 کیلومتر
سایز لوله500 الی 600 میلیمتر

 

Don`t copy text!