تهران، بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی، خيابان سردار جنگل شمالی، خیابان پنج تن غربی، پلاک ۴۴
MOGEC

 سامانه انتقال آب | در حال اجرا

طرح ساماندهی آب های مرزی کشور(گرمسیری) قطعه 3

احجام انجام شده به شرح ذیل می باشند:

خاکبرداری 11.000.000 مترمکعب
جوش  8.700 اینچ قطر
لوله گذاری داخل کانال 9.900 شاخه
حفاری کانال 132.000 متر طول
عایق درونی 3.200 سرجوش
عایق بیرونی 4.200 سرجوش

 

Don`t copy text!