شرکت-مهندسی-و-توسعه-نفت-و-گاز-محمدیان
بازدید از پروژه اصلاح و تکمیل استریپ ها و به سازی سطوح پروازی فرودگاه بین المللی امام خمینی
تشریف فرمایی جناب آقای مهندس کربلایی ریاست محترم هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) و هیئت همراه را به پروژه اصلاح و تکمیل استریپ ها و بهسازی سطوح پروازی فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) که بی شک موجب غرور و خیر و برکت می باشد، خیر مقدم عرض می نماییم .
X