شرکت-مهندسی-و-توسعه-نفت-و-گاز-محمدیان

بازدید معاونت عمرانی استانداری اصفهان

به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت و گاز محمدیان در تاریخ 1400/10/01 جناب آقای دکتر زینعلیان معاونت محترم عمرانی استانداری اصفهان و مهندس رحیمی رییس دفتر فنی استانداری و جناب مهندس سلمانی رییس حراست سازمان همکاری شهرداری و مهندس نفری مدیر عامل سازمانی همکاری و جناب آقای دکتر برومند مدیریت شرکت آرشا ( کارفرما ) وهیئت همراه در جلسه کارگاه کنارگذر شرق اصفهان (قطعه3) شرکت کردنند . در این جلسه ضمن بحث وتبادل نظر درمورد پروژه و راه های پیشرفت وتسریع در روند کاری بررسی شد. و در پایان دکتر زینعلیان ضمن تشکر از عوامل محترم شرکت مهندسی و توسعه نفت و گاز محمدیان برپیگیری مسائل مطرحه تاکید کردند. درادامه حاضران به بازدید میدانی از پروژه پرداختند.

پیام بگذارید

کلیه فیلدهای مشخص شده با ستاره (*) الزامی است

X