شرکت-مهندسی-و-توسعه-نفت-و-گاز-محمدیان

نظام پیشنهادات

كاركنان سازمان، نه ابزار و وسيله بلکه خود عامل تحقق اهداف سازمان هستند. سازمانهایی که بدین حقیقت پی برده اند جلب مشارکت کارکنان را در صدر برنامه های خود قرار داده اند، چراکه همفکری، مشارکت و بهره گيری از خرد جمعی موجب می شود تا امور به وجه بهتری انجام شود. همچنين منابع انسانی از عوامل زيربنایی فرآيند توسعه محسوب می شوند، و هرگونه توفيق در فرآيند توسعه پايدار مشروط به توفيق در توسعه منابع انسانی است. از اين رو نظام‌های مديريتی توسعه‌ منابع انسانی از جايگاه ويژه‌ای در تحقق اهداف سازمان برخوردار است.
نظام پیشنهادها به عنوان يک نظام مطلوب و کارآمد، هم از لحاظ نظری و هم در عمل، كارآيی و اثربخشی خود را درجهت توسعه منابع انسانی در بسياری از کشورهای جهان، از جمله کشور عزیزمان ایران، به اثبات رسانده شرکت مهندسی و توسعه نفت و گاز محمدیان برآن است تا درقالب استقرار نظام پیشنهادها يک نظام همفکری، هم‌انديشی و همكاری و زمینه ای برای بهره گیری از خلاقيت‌ و ساير توانايی های مجموعه مهندسی و توسعه نفت و گاز محمدیان به وجود ‌آورد، تا با همکاری کليه اعضای اين خانواده، اعم از كاركنان شرکت، مشتركين، ارباب رجوع، خانواده كاركنان، بازنشستگان، پيمانكاران و ساير ذینفعان بیرونی، برای حل مسائل و ارتقای بهره‌وری فعالانه انديشيده و هوشيارانه اقدام نمايد.
شایان ذکر است که ارائه پیشنهاد محدود به موارد خاصی نبوده و طرح پیشنهاد در هر موضوعی بلامانع است.
برای ارائه پیشنهاد کافی است فرم ذیل را تکمیل و ارسال نموده و یا تصویر فرم را دانلود کرده و پس از تکمیل، آنرا در صندوقهای تعبیه شده در محل کار خود و یا پست الکترونیک ذیل ،جهت دبیرخانه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها ارسال نمائید..اين دبيرخانه همواره منتظر پيشنهادهای سازنده شما عزیزان می باشد.
پست الکترونیک ارسال پیشنهادات : info [@] mohamadianco.com

فرم پیشنهادات و انتقادات شرکت

آماده سازی فرم
لطفا صبر کنید

فرم ساز آسان

X