شرکت-مهندسی-و-توسعه-نفت-و-گاز-محمدیان
چارت سازمانی شرکت محمدیان، ساختار و روابط بین بخش های مختلف شرکت را نشان می دهد. این چارت به شما کمک می کند تا درک بهتری از نحوه عملکرد شرکت داشته باشید و بتوانید روابط بین بخش های مختلف را شناسایی کنید.
در این چارت، هیئت مدیره در بالاترین سطح قرار دارد و مسئولیت نظارت بر کل شرکت را بر عهده دارد. عوامل اجرایی زیر نظر هیئت مدیره قرار دارند و مسئول اجرای استراتژی های شرکت هستند. شورای عالی راهبردی نیز زیر نظر هیئت مدیره قرار دارد و مسئول تدوین استراتژی های بلندمدت شرکت است. سایر بخش های شرکت نیز در این چارت نشان داده شده اند. با بررسی این چارت، می توانید اطلاعات بیشتری در مورد ساختار و نحوه عملکرد شرکت محمدیان کسب کنید.
X