تهران، بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی، خيابان سردار جنگل شمالی، خیابان پنج تن غربی، پلاک ۴۴
MOGEC
سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز | مرده آنست که نامش به نکویی نبرند
زنده یاد و نام حاج ابراهیم نقوی

شادروان حاج ابراهیـم نقـوی، رئیس فقید هیئت مدیره شرکت مهندسی و توسعه نفت وگاز محمدیان در سال 1338در روستای گوغر اسـتان کرمان دیده به جهان گشود؛ ایشان دوران کودکی و نوجوانی را که مصادف شده بود با رنج فقدان پدر و در سایه محبتهای بی دریغ مادر، در زادگاه خویش سپری نمود. پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی به موج عظیم جوانان مومن و خداجو پیوسته و با شـروع جنگ تحمیلی، دوشـادوشبســیاری از سرداران بزرگ و شهدای معزز، شجاعانه به نبرد حق علیه باطل میپردازد.

حاج ابراهیـم پس از پایان دوران دفاع مقدس، محکمتر ازهمیشه پای در عرصه سازندگی و آبادانی کشور نهاد. ایشان با بکار بسـتن تجربیات مدیریتی بدست آمده از سالهاي سخت و طاقت فرساي جنگ تحمیلی، توانست گامهاي بسیار بلندي در عرصه آبادانی و سازندگی کشور بردارد؛ ایشان پس از آنکه روند سازندگی کشور را رضایت بخش یافت،با حضـور در عرصه هاي بین المللی و کشــورهایی همانند افغانســتان و لبنان شروع به فعالیت نموده و با احداث پروژه هاي بزرگی همانند جاده دوغارون به هرات در کشور افغانستان و یا ساخت جاده هاي متعدد در کشور لبنان، در راستاي جهانی سازي نام ایران عزیز و همچنین دستگیري ازمردم مظلوم و مسلمان جهان تلاشهاي بسیار نمود. پس از شدت یافتن فشارهاي بین المللی و تحریمهاي استکبار جهانی علیه کشـور عزیزمان،ایشان با تکیه بر تجربیات مدیریتی خویش و با اعتماد و اعتقاد به ظرفیتهاي داخلی کشـور و توان نیروهاي جوان ایرانی، پاي به عرصه پروژههاي سنگین نفت و گاز نهاد که تا آن روز بسیاري از متخصصین، ورود به این پروژهها را خارج از توان و قدرت ایران و ایرانی میدانستند.

حاج ابراهیـم درکنار تمامی فعالیتهاي گسترده عمرانی و سازندگی، هرگز مردم مظلوم و کم بظاعت را از یاد نبرده و با حضور درمناطق کم برخوردار و اطلاع یافتن از کمبودهاي این مناطق، با ساخت بیمارستان، مدرسه، راه و غیره، همت و تلاشی مضاعف براي کاهش آلام و رنج ساکنین این مناطق به کار بسـته بود. سرانجام حاج ابراهیم نقوي که تمامی عمر شـریفش را صـرف آبادانی و بلند آوازه کردن نام ایران عزیز نموده بود و یادش گره خورده بود به نام صدها پروژه کوچک و بزرگ در جاي جاي ایران اسلامی، در بامداد روز دهم شهریور ماه سال 1397و درحالی که در اندیشــــه خدمتی جدید به وطن خویش بود، دعوت حق را لبیک گفته و به دیار باقی شتافت و کشور با یکی از مدیران به نام عرصه سازندگی و آبادانی بدرود گفت.

روحش شاد و یادش گرامی

Don`t copy text!