تهران، بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی، خيابان سردار جنگل شمالی، خیابان پنج تن غربی، پلاک ۴۴
MOGEC

بهسازی و روکش آسفالت آزادراه قزوین-زنجان-سرچم

میزان پیشرفت فیزیکیخاتمه یافته

احجام کلی

آسفالت بیندر و توپکا

310.000 تن

خط کشی سرد منقطع

75 کیلومتر

خط کشی سرد متصل

226 کیلومتر

آسفالت تراشی

1.024.000 مترمربع

احجام کلی

آسفالت تراشی

320.000 مترمکعب

آسفالت (فاز اول)

135.000 تن

 

Don`t copy text!