تهران، بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی، خيابان سردار جنگل شمالی، خیابان پنج تن غربی، پلاک ۴۴
MOGEC

مسیرسازی سامانه انتقال آب | خاتمه یافته

طرح ساماندهی آب های مرزی کشور(گرمسیری) قطعه 3

احجام انجام شده به شرح ذیل می باشند:

پیاده کردن مسیر77 کیلومتر
اجرا R.O.W خاک نرم1.000.000 مترمکعب
اجرا R.O.W خاک سخت6.000.000 مترمکعب
اجرا R.O.W خاک سنگی و پیکوری4.000.000 مترمکعب