تهران، بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی، خيابان سردار جنگل شمالی، خیابان پنج تن غربی، پلاک ۴۴
MOGEC

احداث باند دوم فرودگاه بین المللی آیت ا… هاشمی رفسنجانی

در پروژه بهسـازي باند موجود و احداث باند دوم فرودگاه بین المللی آیت ا… هاشمی رفسنجانی کرمان، شرکت مهندسی و توسـعه نفت و گاز محمدیان با تکیه بر دانش فنی حاصــل از پروژههاي گذشـته و توان ماشـین آلاتی خود اقدام به اجراي عملیات تثبیت مصالح با سیمان نمود. در این عملیات مصـالح موجود توسط دستگاه تثبیت شـخم زده شـده و در دسـتگاه تثبیت با مقدار مشخصی سیمان مخلوط و مجددا بروي سطح پخش می گردد و پس از عملیات تراکم بروي مصـــالح پخش شده انجام خواهد پذیرفت .

موضوع پیمان

عملیات روکش باند به ابعاد 3845*45متر و شانه هاي 5/7متر طرفین.
عملیات روکش تاکسی وي به ابعاد 150*25متر و شانه هاي 5/7متر طرفین.
عملیات روکش اپرون موجود به ابعاد 500*160متر .
اجراي دیچ با مقطعه ذوزنقه به طول 4440متر و ارتفاع 70سانتی متر.
درزگیري باند موجود به طول تقریبی 2250متر.
اجراي ژئو تکستایل به مساحت تقریبی 540متر مربع.
تخریب آسفالت به مساحت تقریبی 22200متر مربع .
اجراي خط کشی به مساحت تقریبی 14400متر مربع.
عملیات استریپ سازي طرفین باند موجود