تهران، بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی، خيابان سردار جنگل شمالی، خیابان پنج تن غربی، پلاک ۴۴
MOGEC

 سامانه انتقال آب | در حال اجرا

طرح ساماندهی آب های مرزی کشور(گرمسیری) قطعه 3

احجام انجام شده به شرح ذیل می باشند:

خاکبرداری11.000.000 مترمکعب
جوش 8.700 اینچ قطر
لوله گذاری داخل کانال9.900 شاخه
حفاری کانال132.000 متر طول
عایق درونی3.200 سرجوش
عایق بیرونی4.200 سرجوش