شرکت-مهندسی-و-توسعه-نفت-و-گاز-محمدیان
آزاد راه کنارگذرجنوبی تهران در رسانه ها
آزاد راه آبیک – چرمشهر در محدوده چهار استان قزوین ، البرز ، تهران و مرکزی واقع شده است و در 50 کیلومتری قزوین واقع در آزاد راه قزوین – کرج تا اتصال به آزاد راه حرم تا حرم در محدوده چرمشهر ورامین به طول 158 کیلومتر تعریف شده است .
مسیر این آزاد راه که از غرب شهر آبیک آغاز شروع می شود پس از حدود 45 کیلومتر از طریق تقاطع غیر همسطح از راه اصلی اشتهارد – ماهدشت عبور کرده و در کیلومتر 90 با راه اصلی و آزاد راه تهران – ساوه تقاطع دارد . ادامه مطلب…
نیروی انسانی ماشین آلات کارخانجات
2500 نفر 252 دستگاه 3 دستگاه
فعال فعال فعال
X