شرکت-مهندسی-و-توسعه-نفت-و-گاز-محمدیان
پروژه احداث ایستگاه پمپاژ و خط انتقال پساب فاضـلاب کرمان به کارخانه فولاد زرند ایرانیان
عملیات متراژ
خاکبرداری 8.200 مترمکعب
آرماتوربندی 461.000 کیلوگرم
قالب بندی 7.600 مترمربع
بتن ریزی 3.180 مترطول
مسیرسازی سامانه انتقال 37 کیلومتر
X