شرکت-مهندسی-و-توسعه-نفت-و-گاز-محمدیان
احداث باند دوم محور دامغان – فولادمحله
X