شرکت-مهندسی-و-توسعه-نفت-و-گاز-محمدیان
پروژه طراحی و توسعه فرودگاه آیت الله هاشمی رفسنجانی کرمان
  • اجرای ساختمان شماره 3 سیمیلاتور پرواز هواپیمایی ماهان
  • اجرای ساختمان کترینگ هواپیمایی ماهان
  • محوطه سازی و اجرای سکوی رستوران هواپیمایی بوینگ 200-747
عملیات متراژ
ساختمان سیمیلاتور پرواز 2.400 مترمربع
ساختمان کترینگ 1.800 مترمربع
محوطه سازی و سکوی رستوران هوایی 22.000 مترمربع
X