شرکت-مهندسی-و-توسعه-نفت-و-گاز-محمدیان
احداث باند دوم فرودگاه آیت الله هاشمی رفسنجانی
در ایام الله دهه فجر
در دولت تدبیر و امید
 در آئین بهره برداری و افتتاح پروژه فرودگاه آیت الله هاشمی رفسنجانی(ره) در دیار کریمان
به همراه تلاش وصف ناپذیر همکاران متخصص در شرکت مهندسی و توسعه نفت و گاز محمدیان
وزير راه و شهرسازي از “زحمات مهندس حجت نقوی و مهندس حامد نقوی “در در آئین بهره برداری و افتتاح پروژه فرودگاه آیت الله هاشمی رفسنجانی(ره) کرمان که در نهمين روز از دهه مبارک فجر مورد بهره برداري قرار گرفت، تقدير و تشکر کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت و گاز محمدیان لوح تقدیری به پاس قدردانی از زحمات ریاست محترم شرکت مهندسی و توسعه نفت و گاز محمدیان جناب آقای مهندس حجت نقوی از دست مهندس محمد اسلامی وزیر محترم راه و شهرسازی در آئین بهره برداری و افتتاح پروژه فرودگاه آیت الله هاشمی رفسنجانی(ره) کرمان تقدیم مدیریت محترم گردید.
احداث باند دوم فرودگاه بین المللی آیت ا… هاشمی رفسنجانی
در پروژه بهسـازي باند موجود و احداث باند دوم فرودگاه بین المللی آیت ا… هاشمی رفسنجانی کرمان، شرکت مهندسی و توسـعه نفت و گاز محمدیان با تکیه بر دانش فنی حاصــل از پروژههاي گذشـته و توان ماشـین آلاتی خود اقدام به اجراي عملیات تثبیت مصالح با سیمان نمود. در این عملیات مصـالح موجود توسط دستگاه تثبیت شـخم زده شـده و در دسـتگاه تثبیت با مقدار مشخصی سیمان مخلوط و مجددا بروي سطح پخش می گردد و پس از عملیات تراکم بروي مصـــالح پخش شده انجام خواهد پذیرفت .
موضوع پیمان
عملیات روکش باند به ابعاد 3845*45متر و شانه هاي 5/7متر طرفین.
عملیات روکش تاکسی وي به ابعاد 150*25متر و شانه هاي 5/7متر طرفین.
عملیات روکش اپرون موجود به ابعاد 500*160متر .
اجراي دیچ با مقطعه ذوزنقه به طول 4440متر و ارتفاع 70سانتی متر.
درزگیري باند موجود به طول تقریبی 2250متر.
اجراي ژئو تکستایل به مساحت تقریبی 540متر مربع.
تخریب آسفالت به مساحت تقریبی 22200متر مربع .
اجراي خط کشی به مساحت تقریبی 14400متر مربع.
عملیات استریپ سازي طرفین باند موجود
X