شرکت-مهندسی-و-توسعه-نفت-و-گاز-محمدیان
زیرسازی راه آهن سیرجان، بردسیر، کرمان

کارفرما : شرکت عمران اطلس گل گهر (سرمایه گذار)
مشاور : شرکت مهندسین مشاور پل رود
پیمانکار : شرکت مهندسی و توسعه نفت و گاز محمدیان
عنوان قرارداد : زیرسازي قطعه چهارم راه آهن سیرجان-بردسیر-کرمان حدفاصل کیلومتر  000+110 الی 000+169 تاریخ شروع به کار : 1398/02/14
 

مشخصات و شناسه پروژه

طول مسیر پروژه از کیلومتر 000+110 الی  000+169 با احتساب نوسازي در محور راه آهن موجود کرمان – زاهدان 64کیلومتر میباشد.تعداد پل ها و آبرو هاي زیر ده متر مسیر : 148 پل خاص کیلومتر 086+132 به طول 120متر و پل خاص کیلومتر 595+166 به طول 330متر میباشد. عرض تمام شده سابگرید با احتساب ضخامت زیر بالاست 7متر میباشد.

عملیات تعداد افراد
مدیریت پروژه و سرپرستی 2 نفر
فنی مهندسی 7 نفر
مالی 1 نفر
برنامه ریزی و کنترل 1 نفر
حقوقی و امور قرارداد ها 1 نفر
دستگاه تعداد افراد
ماشین آلات(مکانیک،سرویسکار،آهنگر،راننده) 124 نفر
تاسیسات 8 نفر
ابنیه 2 نفر
پشتیبانی 16 نفر
نقشه برداری 10 نفر
عملیات متراژ
خاکبرداری 3.828.070 متر مکعب
خاکریزی 2.957260 اینچ قطر
بتن ریزی 76.340
آرماتور بندی 1619/56
X