شرکت-مهندسی-و-توسعه-نفت-و-گاز-محمدیان

اجرای خط OUT FALL

طرح توسعه فاز 13 پارس جنوبی

دیدن جزئیات

پایپینگ واحد 160

طرح توسعه فاز 13 پارس جنوبی

دیدن جزئیات
X