شرکت-مهندسی-و-توسعه-نفت-و-گاز-محمدیان
عملیات اجرای خط OUT FALL
عملیات متراژ
خاکبرداری 60.000 مترمکعب
خاکریزی 35.000 متر مکعب
قالب بندی 6.000 مترمربع
آرماتور بندی 121 تن
بتن ریزی 1.700 متر مکعب
بالاست 384 عدد
شیت پایل کوبی 110 متر طول
پایپینگ 7.200 متر طول
X