شرکت-مهندسی-و-توسعه-نفت-و-گاز-محمدیان
فرودگاه بین المللی مهر آباد
فرودگاه بین المللی مهرآباد یکی از فرودگاه¬های شهر تهران است که در غرب این شهر قرار دارد. این فرودگاه دارای دو باند پرواز 29 چپ (29L-11R) و 29 راست (29R-11L) می‌باشد. باند 29 چپ، دارای طول تقریبی 4100 متر و عرض 80 متر (60 متر باند اصلی به همراه دو شانه 10 متری) از نوع آسفالتی می‌باشد.
بهسازی باند 29 چپ به عنوان یک ضرورت اساسی و بزرگ‌ترین پروژه فرودگاهی کشور تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم بر فعالیت‌های سایر فرودگاه‌ها و نیز شبکه پروازی کشور خواهد داشت که بر ضرورت رعایت برنامه زمانی پروژه می افزاید.
این بهسازی شامل اجرای چهار لایه آسفالت(2 لایه بیندر، 1 لایه بیندر پلیمری و 1 لایه توپکای پلیمری)، اجرای اساس قیری نفوذ پذیر برای اولین بار در صنعت فرودگاهی کشور و تثبیت بستر باند و همچنین زهکشی و ساماندهی آب های سطحی و استریپ سازی این باند می‌شود و مقرر است طبق برنامه زمان بندی انجام شود.
X